164 Phan Bội Châu, Tp Huế
Tuyển dụng Hợp tác Bản đồ
logo10

0905 36 00 44

Hỗ trợ 24/7

Trang chủ»UP ROM & ROOT »Tổng hợp firmware cho Android TV Box (Update 08/03/2018) | HUEHDPLUS

Tổng hợp firmware cho Android TV Box (Update 08/03/2018) | HUEHDPLUS

HIMEDIA

Himedia Q30 ( chip Hi3798M V200 )

ATV 2.0.5 – Android 7.1  (public 06/01/2018)   Bản firmware chạy Android TV


Stock 2.0.8 – Android 7.1 MyK+  (public 02/02/2017)

Himedia Q10PRO ( chip Hi3798C V200 )

Stock 1.1.0 – Android 5.1 (public 15/03/2017)

Edition Myk+ 1.1.0 – Android 5.1 (public 18/09/2017)

Stock 2.0.3 - Android 7

Stock 2.0.4 - Android 7 (Dành cho các Box đang chạy Android 7)

Stock 2.0.4 - Android 7 (Dành cho các Box đang chạy Android 5.1 phiên bản 1.1.0)

ATV 2.0.4 – Android 7.1 (public 08/07/2017)   Bản firmware chạy Android TV

Stock 2.0.8 – Android 7.1  Myk+ (public 02/02/2017)
Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster (Newest) )

FW dùng để hạ từ Android 7 xuống Android 5.1.
Sau khi dùng FW này hạ xuống Android 5 sẽ ở phiên bản 1.0.8. Cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của Android 5 là 1.1.0

Himedia Q10PRO LITE ( chip Hi3798C V200 )

Stock 1.0.7 (public 11/08/2016)

Himedia Q5PRO ( chip Hi3798C V200 )

Stock 1.1.0 – Android 5.1 (public 15/03/2017)

Edition Myk+ 1.1.0 – Android 5.1 (public 18/09/2017)

Stock 2.0.3 - Android 7

Stock 2.0.4 - Android 7 (Dành cho các Box đang chạy Android 7)

Stock 2.0.4 - Android 7 (Dành cho các Box đang chạy Android 5.1 phiên bản 1.1.0)

ATV 2.0.4 – Android 7.1 (public 14/07/2017)   Bản firmware chạy Android TV

Stock 2.0.6 - Android 7. Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 hoặc 2.0.5, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster (Newest) )

Stock 2.0.8 – Android 7.1  Myk+ (public 02/02/2017)
Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster (Newest) )

 (đang cập nhật)

FW dùng để hạ từ Android 7 xuống Android 5.1.
Sau khi dùng FW này hạ xuống Android 5 sẽ ở phiên bản 1.0.8. Cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của Android 5 là 1.1.0

Himedia A5 ( Amlogic S912 )

Edition ATV Myk+ 2.0.4 (update 15/04/2017) Bản firmware chạy Android TV

Stock 2.0.5 Myk+ (public 02/02/2017)

Bản Firmware Stock Android 7.1.2 - Hỗ trợ Dolby Atmos (Xem thêm)

Himedia H1 ( Rockchip RK3229 )

Edition Myk+ 1.1.1 – ZIP FILE (update 18/09/2017)

Edition ATV Myk+ 1.1.1 – ZIP FILE (update 25/04/2017)  Bản firmware chạy Android TV 

Edition ATV Myk+ 1.1.1 – IMG FILE (update 25/04/2017) Bản firmware chạy Android TV 

Stock 1.1.2 – ZIP FILE (update 12/06/2017)

Himedia H8Plus ( Rockchip RK3368 )

Stock 1.1.7 (public 24/03/2017)

 

Himedia H8 octa core ( Rockchip RK3368 )

Stock 1.1.7 (public 24/03/2017)

Himedia Q10IV ( chip Hi3798C V100 )

Stock 3.0.3

Edition-myk+ 3.0.3 (public 18/09/2017)

Himedia Q5IV ( chip Hi3798C V100 )

Stock 3.0.3

Edition-myk+ 3.0.3 (public 18/09/2017)

Himedia Q8IV ( chip Hi3798M V100 )

Stock 3.0.4

Edition-myk+ 3.0.4 (public 18/09/2017)

Himedia Q3IV ( chip Hi3798M V100 )

Stock 3.0.4

Edition-myk+ 3.0.4 (public 18/09/2017)

Himedia Q1IV ( chip Hi3798M V100 )

Stock 3.0.4

Edition-myk+ 3.0.4 (public 18/09/2017)


VINANBOX - HDPLAY BOX

VINABOX X2

                                                                                                                      

VINABOX X2 PLUS Ver 1

 

VINABOX X2 PLUS Ver 2

 

VINABOX X3 PLUS

 

VINABOX X9

 

VINABOX X10 - 2GB

Stock Android


Android Google TV

VINABOX X10 - 3GB

Stock Android


Android Google TV

VINABOX X12 - 2GB

VINABOX X12 - 3GB

HDPLAY H1PLUS

HDPLAY H3PLUS

HDPLAY H8 2GB

HDPLAY H8 3GB


CÁC HÃNG KHÁC

LENOVO MINISTATION

EGREAT A5

EGREAT A10

MEECOOL BB2

H96 MAX

TANIX TX8 MAX

Firmware cho KiwiBox:

KiwiBox S1

Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

MyK+ Edition – 22/06/2017

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S1 New

Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

MyK+ Edition – 24/01/2018

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S1 Plus

Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

MyK+ Edition – 19/08/2017

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S1 Pro

Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

MyK+ Edition – 10/10/2017

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S2

Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

MyK+ Edition – 18/09/2017

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S3

Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

Firmware Android 6.0 – 26/09/2017

Download (Google Drive)

Download (OneDrive)

MyK+ Edition (4.4.4) – 18/09/2017

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S3 Plus

Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

Firmware Android 6.0 – 26/09/2017

Download (Google Drive)

Download (OneDrive)

MyK+ Edition – 18/09/2017

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S3 Pro

KiwiBox S3 Pro - Trau chuốt tới từng chi tiết | HDnew - Chia sẻ đam mê

MyK+ Edition – 18/09/2017

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S8 Pro

KiwiBox S8 Pro - Bứt phá mọi giới hạn | HDnew - Chia sẻ đam mê

Firmware Android 7.1.2 – 06/01/2018

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

Tổng hợp firmware cho Android TV Box (Update 08/03/2018) | HUEHDPLUS
  HIMEDIA

  Himedia Q30 ( chip Hi3798M V200 )

  ATV 2.0.5 – Android 7.1  (public 06/01/2018)   Bản firmware chạy Android TV


  Stock 2.0.8 – Android 7.1 MyK+  (public 02/02/2017)

  Himedia Q10PRO ( chip Hi3798C V200 )

  Stock 1.1.0 – Android 5.1 (public 15/03/2017)

  Edition Myk+ 1.1.0 – Android 5.1 (public 18/09/2017)

  Stock 2.0.3 - Android 7

  Stock 2.0.4 - Android 7 (Dành cho các Box đang chạy Android 7)

  Stock 2.0.4 - Android 7 (Dành cho các Box đang chạy Android 5.1 phiên bản 1.1.0)

  ATV 2.0.4 – Android 7.1 (public 08/07/2017)   Bản firmware chạy Android TV

  Stock 2.0.8 – Android 7.1  Myk+ (public 02/02/2017)
  Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster (Newest) )

  FW dùng để hạ từ Android 7 xuống Android 5.1.
  Sau khi dùng FW này hạ xuống Android 5 sẽ ở phiên bản 1.0.8. Cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của Android 5 là 1.1.0

  Himedia Q10PRO LITE ( chip Hi3798C V200 )

  Stock 1.0.7 (public 11/08/2016)

  Himedia Q5PRO ( chip Hi3798C V200 )

  Stock 1.1.0 – Android 5.1 (public 15/03/2017)

  Edition Myk+ 1.1.0 – Android 5.1 (public 18/09/2017)

  Stock 2.0.3 - Android 7

  Stock 2.0.4 - Android 7 (Dành cho các Box đang chạy Android 7)

  Stock 2.0.4 - Android 7 (Dành cho các Box đang chạy Android 5.1 phiên bản 1.1.0)

  ATV 2.0.4 – Android 7.1 (public 14/07/2017)   Bản firmware chạy Android TV

  Stock 2.0.6 - Android 7. Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 hoặc 2.0.5, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster (Newest) )

  Stock 2.0.8 – Android 7.1  Myk+ (public 02/02/2017)
  Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster (Newest) )

   (đang cập nhật)

  FW dùng để hạ từ Android 7 xuống Android 5.1.
  Sau khi dùng FW này hạ xuống Android 5 sẽ ở phiên bản 1.0.8. Cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của Android 5 là 1.1.0

  Himedia A5 ( Amlogic S912 )

  Edition ATV Myk+ 2.0.4 (update 15/04/2017) Bản firmware chạy Android TV

  Stock 2.0.5 Myk+ (public 02/02/2017)

  Bản Firmware Stock Android 7.1.2 - Hỗ trợ Dolby Atmos (Xem thêm)

  Himedia H1 ( Rockchip RK3229 )

  Edition Myk+ 1.1.1 – ZIP FILE (update 18/09/2017)

  Edition ATV Myk+ 1.1.1 – ZIP FILE (update 25/04/2017)  Bản firmware chạy Android TV 

  Edition ATV Myk+ 1.1.1 – IMG FILE (update 25/04/2017) Bản firmware chạy Android TV 

  Stock 1.1.2 – ZIP FILE (update 12/06/2017)

  Himedia H8Plus ( Rockchip RK3368 )

  Stock 1.1.7 (public 24/03/2017)

   

  Himedia H8 octa core ( Rockchip RK3368 )

  Stock 1.1.7 (public 24/03/2017)

  Himedia Q10IV ( chip Hi3798C V100 )

  Stock 3.0.3

  Edition-myk+ 3.0.3 (public 18/09/2017)

  Himedia Q5IV ( chip Hi3798C V100 )

  Stock 3.0.3

  Edition-myk+ 3.0.3 (public 18/09/2017)

  Himedia Q8IV ( chip Hi3798M V100 )

  Stock 3.0.4

  Edition-myk+ 3.0.4 (public 18/09/2017)

  Himedia Q3IV ( chip Hi3798M V100 )

  Stock 3.0.4

  Edition-myk+ 3.0.4 (public 18/09/2017)

  Himedia Q1IV ( chip Hi3798M V100 )

  Stock 3.0.4

  Edition-myk+ 3.0.4 (public 18/09/2017)


  VINANBOX - HDPLAY BOX

  VINABOX X2

                                                                                                                        

  VINABOX X2 PLUS Ver 1

   

  VINABOX X2 PLUS Ver 2

   

  VINABOX X3 PLUS

   

  VINABOX X9

   

  VINABOX X10 - 2GB

  Stock Android


  Android Google TV

  VINABOX X10 - 3GB

  Stock Android


  Android Google TV

  VINABOX X12 - 2GB

  VINABOX X12 - 3GB

  HDPLAY H1PLUS

  HDPLAY H3PLUS

  HDPLAY H8 2GB

  HDPLAY H8 3GB


  CÁC HÃNG KHÁC

  LENOVO MINISTATION

  EGREAT A5

  EGREAT A10

  MEECOOL BB2

  H96 MAX

  TANIX TX8 MAX

  Firmware cho KiwiBox:

  KiwiBox S1

  Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

  MyK+ Edition – 22/06/2017

  Download (Google Drive)

  Mirror (OneDrive)

  KiwiBox S1 New

  Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

  MyK+ Edition – 24/01/2018

  Download (Google Drive)

  Mirror (OneDrive)

  KiwiBox S1 Plus

  Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

  MyK+ Edition – 19/08/2017

  Download (Google Drive)

  Mirror (OneDrive)

  KiwiBox S1 Pro

  Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

  MyK+ Edition – 10/10/2017

  Download (Google Drive)

  Mirror (OneDrive)

  KiwiBox S2

  Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

  MyK+ Edition – 18/09/2017

  Download (Google Drive)

  Mirror (OneDrive)

  KiwiBox S3

  Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

  Firmware Android 6.0 – 26/09/2017

  Download (Google Drive)

  Download (OneDrive)

  MyK+ Edition (4.4.4) – 18/09/2017

  Download (Google Drive)

  Mirror (OneDrive)

  KiwiBox S3 Plus

  Tổng hợp firmware cho Android TV Box | HDnew - Chia sẻ đam mê

  Firmware Android 6.0 – 26/09/2017

  Download (Google Drive)

  Download (OneDrive)

  MyK+ Edition – 18/09/2017

  Download (Google Drive)

  Mirror (OneDrive)

  KiwiBox S3 Pro

  KiwiBox S3 Pro - Trau chuốt tới từng chi tiết | HDnew - Chia sẻ đam mê

  MyK+ Edition – 18/09/2017

  Download (Google Drive)

  Mirror (OneDrive)

  KiwiBox S8 Pro

  KiwiBox S8 Pro - Bứt phá mọi giới hạn | HDnew - Chia sẻ đam mê

  Firmware Android 7.1.2 – 06/01/2018

  Download (Google Drive)

  Mirror (OneDrive)

LIÊN HỆ
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ, AN NINH, VIỄN THÔNG TẠI HUẾ

164 Phan Bội Châu, TP. Huế

Tel: 0905.36.00.44

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

atm cod jcb tra_gop

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Đăng ký nhận tin khuyến mãi